บริการ

บริการก่อนการขาย:ให้การทดสอบการทำความสะอาดฟรี บริการปรับแต่งโปรแกรมทำความสะอาด
บริการเมื่อซื้อ: การติดตามการผลิตสินค้า, วิดีโอการตรวจสอบโรงงาน, รายงานการทดสอบทางกล
บริการหลังการขาย:การสนับสนุนช่างเทคนิคออนไลน์ จัดหาอะไหล่ทดแทน วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค
  • QR